Tim Draper Bitcoin Tahminini Yineledi: $250.000 | Coin-net.com |